starý blog od r. 2009

Daily Drawing

Úmysl malého denního kreslení  u mně přešel v občasné kreslení…

(černé okraje jsou použity kvůli jednotnému ladění blogu, kde budou vystaveny práce více autorů)