starý blog od r. 2009

Duch ztracené zahrady – Spirit of Lost Garden

Ani tisíce a tisíce let
nestačí
vypovědět
vteřinku věčnosti …

Jacques Prévert (1900-1977)

  kombinovaná technika na papíře, papírové a sušené květiny