Akvarel s Jitkou - kurzy

Kurzy a dárkové poukazy v souvislosti s COVID-19

Informace květen 2021

Vážení a milí, velmi si vážím vašeho zájmu o kurzy. Stejně jako vy se už moc těším na naše společné setkávání.

Jestli stejně jako já sledujete současnou situaci, možná tedy víte, že dochází k dalšímu rozvolňování. Na kurzech dodržuji veškerá hygienická opatření.

Před zahájením kurzu budete požádáni o předložení podepsaného čestného prohlášení,  k dispozici je vám zde.

Čestným prohlášením potvrzujete, že jste:

  • absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • se prokážete potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (Potvrzení o výsledku antigenního testu). 

————————————————————————————–

Poukazy vystavené s platností do konce května/června 2021 jsem prodloužila do 31. 12. 2021.

Držitele poukazů budu odbavovat přednostně – prosím, hlídejte si vypsané termíny.

Děkuji za pochopení,

Jitka