Akvarel s Jitkou - kurzy

Výtvarné kurzy Akvarel s Jitkou v květnu 2020

S přihlédnutím k vývoji situace ohledně covid-19 jsem vypsala pár termínů kurzů. Věnujte, prosím pozornost tomu, za jakých podmínek se výtvarné kurzy v květnu budou konat.

Kurzy se budou konat výhradně v ateliéru na Vinohradech v omezeném počtu max. 10 osob (včetně mě) a za zvýšených hygienických opatření.

kurzy v květnu

Bezpečnostní opatření pro kurzy v květnu

Zvažte, prosím, zda nespadáte do rizikové skupiny a je pro vás rozumné se kurzu zúčastnit. Pokud se rozhodnete pro účast na kurzu, vytiskněte a vyplňte, prosím, čestné prohlášení, které mi odevzdáte před začátkem kurzu.

V ateliéru budete požádáni o dodržování bezpečnostních opatření: roušky, dostatečné rozesazení a desinfekci rukou (desinfekce vám bude k dispozici). V dílně jsou na všech umyvadlech mýdla. Po každém kurzu proběhne desinfekce prostor.

Vím, že nejde o příliš komfortní situaci, každopádně se moc těším na setkání s vámi. Věřím, že nám příjemný tvořivý čas všem prospěje. Už teď se těším na vaše krásné práce.

Jak se na kurzy přihlásit

I když se budou kurzy konat za specifických podmínek, přihlašování probíhá standardním způsobem přes registrační systém.

Hlaste se přes něj i tehdy, pokud kurz uplatňujete jako náhradu za zrušené kurzy v březnu a dubnu. Do poznámky k přihlášce, prosím, uveďte, za jaký termín si nahrazujete.

Stejně postupujte, pokud si na kurz chcete uplatnit dárkový poukaz. Do přihlášky připište, že uplatňujete poukaz.

Všechny obrázky v textu jsou práce účastníků kurzů. Vesměs začátečníků.