Akvarel s Jitkou - kurzy,  Akvarel s Jitkou - techniky

Botanická ilustrace nebo botanické umění?

Botanická ilustrace a botanické umění, je mezi nimi nějaký rozdíl? Nebo jde jen o různé označení téhož, tedy ilustrace květin a rostlin?

herbar botanicky akvarel

Botanická ilustrace

Určitě jste se s ní už potkali. Kde? V ilustrovaných herbářích a encyklopediích!

Cílem botanické ilustrace je přesně vystihnout všechny rozlišovací znaky rostliny v přesném měřítku.

Často na jedné ilustraci uvidíte zachycený celý životní cyklus rostliny.

Jde o druh vědecké ilustrace, která předpokládá smysl pro detail a dokonalou znalost zobrazovaného objektu.

Tradičně používanou výtvarnou technikou je perokresba nebo kolorovaná perokresba. Často se používá i akvarel či kvaš.

botanická ilustrace

Botanické umění

Botanické umění pojímá rostliny volněji.

Tam, kde se botanická ilustrace přesně drží předlohy, botanické umění si hraje s detailem a zaměřuje se na estetické ztvárnění rostlin.

V botanickém umění se najde prostor pro experimenty s technikou i měřítkem.

botanický akvarel

Květiny a rostliny inspirovaly umělce už od pradávna. Není tedy divu, že v současné době prožívá malba květin svou renesanci. Čím dál víc lidí objevuje krásu v přírodě, hledá klid, kterého se nám občas nedostává.

Při malbě květin se zklidníte a užijete si čas jen pro sebe.

Ať už si chcete malovat květiny volně pro radost, nebo usilujete o jejich přesnější zachycení, velmi ráda vám poradím, jak na to.

Sama se roky věnuji jak botanické ilustraci (vycházely v časopise Kreativ), tak botanickému umění (ilustrace do knih, volná tvorba, různé značky přírodní kosmetiky).

Kurz BOTANICKÝ AKVAREL (v ateliéru) vypisuji pravidelně už od roku 2013!

Je to jeden z nejoblíbenějších kurzů.

Botanickou malbu jsem také ukazovala v České televizi.

Můžete si také zvolit jeho alternativu v podobě online kurzu.