Akvarel s Jitkou - kurzy,  Akvarel s Jitkou - techniky

Botanická ilustrace nebo botanické umění?

Botanická ilustrace a botanické umění, je mezi nimi nějaký rozdíl? Nebo jde jen o různé označení téhož, tedy ilustrace květin a rostlin?

herbar botanicky akvarel

Botanická ilustrace

Určitě jste se s ní už potkali. Kde? V ilustrovaných herbářích a encyklopediích!

Cílem botanické ilustrace je přesně vystihnout všechny rozlišovací znaky rostliny v přesném měřítku.

Často na jedné ilustraci uvidíte zachycený celý životní cyklus rostliny.

Jde o druh vědecké ilustrace, která předpokládá smysl pro detail a dokonalou znalost zobrazovaného objektu.

Tradičně používanou výtvarnou technikou je perokresba nebo kolorovaná perokresba. Často se používá i akvarel či kvaš.

botanická ilustrace

Botanické umění

Botanické umění pojímá rostliny volněji.

Tam, kde se botanická ilustrace přesně drží předlohy, botanické umění si hraje s detailem a zaměřuje se na estetické ztvárnění rostlin.

V botanickém umění se najde prostor pro experimenty s technikou i měřítkem.

botanický akvarel

Květiny a rostliny inspirovaly umělce už od pradávna. Není tedy divu, že v současné době prožívá malba květin svou renesanci. Čím dál víc lidí objevuje krásu v přírodě, hledá klid, kterého se nám občas nedostává.

Při malbě květin se zklidníte a užijete si čas jen pro sebe.

Ať už si chcete malovat květiny volně pro radost, nebo usilujete o jejich přesnější zachycení, velmi ráda vám poradím, jak na to.

Sama se roky věnuji jak botanické ilustraci (vycházely v časopise Kreativ), tak botanickému umění (ilustrace do knih, volná tvorba, různé značky přírodní kosmetiky).

Kurz BOTANICKÝ AKVAREL (v ateliéru) vypisuji pravidelně už od roku 2013!

Můžete si také zvolit jeho alternativu v podobě online kurzu.