starý blog od r. 2009

Doplnění stavu v Prádelna Café

aby háčky nezely prázdnotou, když výstava trvá až do začátku května, doplnila jsem obrázky

… i nějakým zdobením