Obchodní podmínky pro Akvarel s Jitkou

1. Kdo jsem a co dělám


Jsem výtvarnice, ilustrátorka a lektorka Jitka Zajíčková a nabízím vám služby v oblasti výtvarných kurzů (Akvarel s Jitkou).

Na těchto stránkách se můžete objednat na můj kurz, nebo si zakoupit výukové pomůcky, nebo mou autorskou tvorbu.

1.1. Jsem Mgr. Jitka Zajíčková, se sídlem Lužická 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ: 01516078 (OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad městské části Praha 2, sp. značka Sp-MCP2/030279/2013.), provozuji tento web www.akvarelsjitkou.cz (dále jen „“ nebo „Akvarel s Jitkou„), poskytuji vám výtvarné kurzy (dále jen „kurzy“ nebo „služby„) a nabízím pomůcky pro akvarel a jiné výtvarné techniky, nebo autorskou tvorbu v sekci Obchod, e-shop na Fler.cz (dále jen „pomůcky“ nebo „zboží„).

1.2. Na této stránce mezi námi může dojít k uzavření:

 • smlouvy o poskytování služeb – v podobě kurzů, které mezi mnou a vámi (dále jen „vy“ nebo „student„) může být uzavřena po provedení zajickova.art@gmail.com objednávky prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „tento  web„);

 • kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícími, která může být uzavřena po provedení objednávky pomůcek, příp. jiných produktů a služeb, na tomto webu.

1.3. Tyto obchodní podmínky potom upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu.

1.4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je druhá smluvní strana právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.2. Studenti Kurzů na doma (online nebo PDF)2.1. Jako studenti získáte po provedení objednávky na tomto webu přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „váš účet“). Ve vašem účtu najdete objednané kurzy nebo materiály k výuce (pomůcky) a je tak nezbytnou částí pro naplnění smlouvy mezi námi.


2.2. Ve vašem účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto udržovat aktuální. Pokud mi nedáte vědět na e-mail o změně některých údajů, mám za to, že jsou všechny vámi uvedené informace správné a aktuální.


2.3. Přístup do vašeho účtu probíhá přes aplikaci Simple Shop. Odkaz k přístupu k výukovým materiálům vám bude zaslán na e-mailovou adresu.


2.4. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo mé služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu mého softwarového nebo hardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob. V případě takové nedostupnosti nenesu odpovědnost za škodu.


2.5. Pokud porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy, či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, mohu bez předchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody.3. Objednávka kurzu a jeho dodání


Jak si objednáte výtvarný kurz programu Akvarel s Jitkou?

K objednávce nepotřebujete nic speciálního, na tomto webu si vyberete ten, jehož zaměření se vám nejvíce líbí.

Vybírat můžete z Kurzů v ateliéru, případně zvolit verzi Kurzu na doma.

Objednávka Kurzů v ateliéru probíhá přes rezervační formulář, kde naleznete potřebné informace.

Kurzy na doma mají tu výhodu, že hned po objednání a zaplacení můžete rovnou začít s učením v klidu a pohodlí domova. Podle vašich preferencí si můžete vybrat buď kurz v podobě e-booku (v pdf), nebo zvolit videokurz.

Jak objednávat Kurzy na doma

3.1. Objednat si kurz je možné prostřednictvím tohoto webu. Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte své údaje a případně je opravte. Je to velmi důležité. V jaké podobě údaje do objednávkového formuláře vyplníte, takové údaje budu považovat za správné a aktuální. Každý kurz má svůj vlastní objednávkový formulář.

3.2. K plné funkčnosti objednaných kurzů je potřeba, abyste měli k dispozici vybavení či aplikace uvedené u každého kurzu, které umožňují otevřít lekce a pracovat na zadání.

3.3. Přihláška na kurz obsahuje zejména informace o vás, o objednávaném kurzu a také informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Objednávka“). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ vytvořím Objednávku a potvrdím vám její přijetí e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce.

3.4. Doručením potvrzovacího e-mailu se smlouva o poskytování služeb považuje za uzavřenou.

3.5. Kurz vám bude zpřístupněn v podobě odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, kde si budete moci kurz stáhnout (materiály v pdf) nebo otevřít. Kurz není možné dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám. Přípravě každého kurzu jsem věnovala mnoho práce a prosím vás o respektování autorských práv. Více se dočtete v závěru těchto obchodních podmínek.

3.6. Na tomto webu je možné objednat dva typy Kurzů na doma:

 • Výuka podle materiálů v pdf – po provedení platby obdržíte materiály ne studiu ve formátu v pdf. Ke konzultacím můžete využít zázemí uzavřené skupiny.
 • Výuka podle videí – po provedení platby obdržíte odkaz ke shlédnutí vaší videolekce. Ke konzultacím můžete využít zázemí uzavřené skupiny.

3.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že úkoly, které v rámci kurzu vytvoříte a případně nasdílíte do skupiny určené ke konzultacím, uvidí i ostatní studenti Kurzů na doma.

3.8. Vyhrazuji si právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné nebo neúčelné.4. Možnosti nákupu na webu akvarelsjitkou.cz

4.1 Pro nákup mé autorské tvorby (přáníčka, tisky do rámu, designové polštáře atd.) a pomůcek pro malbu akvarelem využívám služeb platformy Fler.cz. Pokud se chystáte nakoupit v sekci Fler (https://www.fler.cz/jitka-zajickova), platí obchodní podmínky uvedené přímo na stránce https://www.fler.cz/jitka-zajickova.

4.2. Nákup Kurzů na doma na www.akvarelsjitkou.cz


4.2.1. Objednané zboží vám zašlu na vámi uvedený e-mail v Objednávce v podobě odkazu na webovou stránku, kde je možné zboží otevřít či stáhnout. Vyhrazuji si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude z důvodu softwarové nebo hardwarové vady dostupné.

4.2.2 U pomůcek a kurzů dodávaných v digitální podobě neúčtuji žádné náklady na dopravu či dodání.

4.2.3 Ihned po dodání prosím zkontrolujte funkčnost a dostupnost odkazu a v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vad mě kontaktujte na e-mail, a co nejdříve vše vyřešíme.5. Platební podmínky


Jak probíhají platby a kam je můžete zaslat?


5.1. Cenu zboží či služeb hradíte bezhotovostně převodem na účet na základě podkladů pro platbu, které vám zašlu do mailu. Při platbě prosím nezapomeňte na uvedení variabilního symbolu platby, který vám zašlu. Platbu uhraďte do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

V případě bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu zboží či služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj výše uvedený účet.

5.2. Není mou povinností zpřístupnit vám kurz nebo dodat pomůcky dříve, než uhradíte sjednanou cenu, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.3. Po uhrazení ceny zboží či služby vám vystavím daňový doklad – fakturu, kterou vám ve formátu pdf pošlu na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

5.4. Ceny na tomto webu jsou uvedeny bez DPH.


6. Odstoupení od smlouvy


Protože na tomto webu nabízím zboží a služby, které svým charakterem spadají do tzv. digitálního obsahu, řídí se odstoupení od smlouvy při prodeji těchto produktů jinými pravidly, než u běžných e-shopů.

6.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, protože náš smluvní vztah nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v případě nákupu prostřednictvím komunikace na délku (internetu) v délce 14 dnů. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že jste nevěděli, že je předmětem objednávky elektronicky dodaný obsah.7. Co když zakoupené kurzy budou mít vadu?


Jak postupovat v případě, že by mohly být služby i přes veškerou péči vadné?

7.1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny.

7.2. Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

7.3. Reklamaci mých služeb, prosím, uplatněte na e-mail: zajickova.art@gmail.com


7.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání poskytnutí služby.

7.5. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.8. Mimosoudní řešení sporů8.1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni se obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh (spotřebitele), a to v případě, že se se mnou spor nepodařilo (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u mě (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.9. Ochrana osobních údajů9.1. Jako správce osobních údajů zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), tyto vaše údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • případně fakturační adresa.


9.2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně fakturační adresa v objednávkovém formuláři budou zpracovány za účelem plnění kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budu uchovávat 10 let od poslední části plnění dle smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.

9.3. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budu používat pro komunikaci s vámi, případně pro účely naplnění podstaty kurzu. Pokud mi k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudu jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

9.4. Osobní údaje budu zpracovávat já.
9.5. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto údajů;
 • podat námitku proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu;
 • vyžádat si ode mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že mé zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


10. Závěrečná ustanovení10.1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.


10.2. Veškerý digitální obsah, který vám poskytuji já v rámci prodeje pomůcek nebo zpřístupnění kurzu, nebo který vám bude případně zpřístupněn jinými studenty, je chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez mého předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat, prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto zákazu mám právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídám za výsledky využití informací a postupů, které si během mých kurzů osvojíte.

Ze srdce vám přeji, abyste si chvíle strávené u malování užili a nové poznatky využili pro svůj kreativní rozvoj.

Kdykoliv mě můžete kontaktovat na emailu: zajickova.art@gmail.com


V Praze dne 1. 3. 2019,  Mgr. Jitka Zajíčková