starý blog od r. 2009

Herbarium privatis (soukromá zahrada) – Beginning (IF)

.. Když přišli na ona místa, spatřili věci nevídané: obyvatelé té země žili ve zvláštní sybióze s rostlinstvem, každý byl propojen se svou zahradou. Tep jejich mísil se s mízou stromů, půvab jejich korunovala krása květů… 

kombinovaná technika na kartonu, tady

One Comment